Hopp til hovedinnhold

Alkohol risikosoner

Se hvor mange enheter med alkohol per uke som øker risikoen for alkoholrelaterte plager.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/alkohol-risikosoner/ 

Forbruk - definisjoner

Risikosoner for alkoholrelaterte plager

Menn

Kvinner

Fem råd for alkoholkonsum

Ingen offisielle grenseverdier