Hopp til hovedinnhold

Delirium tremens

Delirium tremens oppstår vanligvis etter en særlig langvarig og kraftig drikkeperiode. Typiske symptomer er forstyrrelser av bevissthet og oppmerksomhet, akutte sinnsforstyrrelser, kraftige skjelvinger og angst.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/delirium-tremens/ 

Hva er delirium tremens?

Symptomer

Inndeling av alkoholabstinens

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Delirium tremens. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Grover S, Ghosh A. Delirium Tremens: Assessment and Management. J Clin Exp Hepatol. 2018 Dec;8(4):460-470. Epub 2018 May 5. PMID: 30564004. PubMed 
 2. Day E, Bentham PW, Callaghan R, Kuruvilla T, George S. Thiamine for prevention and treatment of Wernicke-Korsakoff Syndrome in people who abuse alcohol. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004033. DOI: 10.1002/14651858.CD004033.pub3. DOI 
 3. Schuckit MA, Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). NEJM 2014;371: 2109-13 New England Journal of Medicine 
 4. Sørensen HJ, Holst C, Knop J, et al. Alcohol and delirium tremens: effects of average number of drinks per day and beverage type. Acta Psychiatr Scand. 2019 Jun;139(6):518-525. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30697683. PubMed 
 5. Muncie HL Jr, Yasinian Y, Oge' L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician. 2013;88(9):589-595. PubMed 
 6. Bramness J. Delirium tremens. Legemiddelhandboka, sist publisert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no 
 7. Burns MJ. Delirium tremens. Medscape, last updated Apr 27, 2018. emedicine.medscape.com 
 8. Parker AJ, Marshall EJ, Ball DM. Diagnosis and management of alcohol use disorders. BMJ. 2008 Mar 1;336(7642):496-501. PMID: 18310004. PubMed 
 9. Hammond CJ, Niciu MJ, Drew S, Arias AJ. Anticonvulsants for the treatment of alcohol withdrawal syndrome and alcohol use disorders. CNS Drugs. 2015 Apr;29(4):293-311. PMID: 25895020 PubMed 
 10. Monte R, Rabuñal R, Casariego E, et al. Analysis of the factors determining survival of alcoholic withdrawal syndrome for patients in a general hospital. Alcohol Alcohol 2010; 45: 151-8. PubMed 
 11. Pace C. Alcohol withdrawal: Epidemiology, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. UpToDate, last updated Oct 29, 2018. UpToDate 
 12. Carlson RW, Kumar NN, Wong-Mckinstry E, Ayyagari S, Puri N, Jackson FK, Shashikumar S., Alcohol withdrawal syndrome. Crit Care Clin. 2012;28(4): 549-85. PubMed 
 13. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed