Hopp til hovedinnhold
Et av symptomene på narkotikaavhengighet er at du føler du trenger stoffet for å kunne klare dagliglivets problemer.
Et av symptomene på narkotikaavhengighet er at du føler du trenger stoffet for å kunne klare dagliglivets problemer.

Tegn på avhengighet av narkotika

De vanligste avhengighetsskapende narkotiske stoffene er kokain, amfetamin/metamfetamin, cannabis og heroin.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/narkotiske-stoffer/narkotika-tegn-pa-avhengighet/ 

Generelle tegn på mulig misbruk

Tegn på misbruk

De ulike stoffene og deres kjennetegn

Typiske tegn ved ungdom og misbruk

Faktorer som øker risikoen for misbruk

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Behandling av avhengighet

Vil du vite mer?