Hopp til hovedinnhold
Bruk av designerdop kan gi overdose med svært alvorlige symptomer.
Bruk av designerdop kan gi overdose med svært alvorlige symptomer.

Designerdop

Ecstasy og GHB er eksempler på designerdop som fremstilles syntetisk gjennom kjemiske reaksjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/narkotiske-stoffer/designerdop/ 

Hva er dette?

Nye stoffer

Hvordan virker de nye stoffene?

Hvor farlige er stoffene?

Vil du vite mer?

Kilder

 

Referanser

  1. Tuv SS, Krabseth HM, Strand MC, et al. Nye rusmidler rett fra nett. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 721-3.doi: 10.4045/tidsskr.15.1276 DOI  
  2. Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA). Europeisk narkotikarapport 2020. www.emcdda.europa.eu