Hopp til hovedinnhold
Khat kan føre til avhengighet, men abstinenssymptomene er vanligvis milde.
Khat kan føre til avhengighet, men abstinenssymptomene er vanligvis milde.

Khat

Noen mener at khat nærmest kan sidestilles med kaffe, andre mener at veksten må betraktes på linje med amfetamin.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/narkotiske-stoffer/khat/ 

Hva er khat?

Rekreasjonsmiddel eller narkotikum?

Inntak av khat

Ruseffekter

Bivirkninger

Khat og bilkjøring

Behandling og avvenning

Smugling av khat

Vil du vite mer?

Kilder

  • Al-Samarraie M, Khiabani HZ, Stokke Opdal M. Khat - et nytt rusmiddel i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574-6.
  • Folkehelseinsituttet. Fakta om khat. Sist endret 04.02.2015

Referanser

  1. Aquilonius SM, Bergquist J, Dahllöf TÅ. Droger och desperation i skilda världar. Läkartidningen 2009; 106: 1359-1361.