Hopp til hovedinnhold
Gjentatt og langvarig sniffing av lim eller løsemidler kan medføre alvorlige organskader.
Gjentatt og langvarig sniffing av lim eller løsemidler kan medføre alvorlige organskader.

Sniffing av løsemidler og gasser

Innånding av damp fra løsemidler eller gasser fra spraybokser kan gi rusfølelse, men er helsefarlig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/narkotiske-stoffer/sniffing/ 

Hva er sniffing av løsemidler og gasser?

Hvilken rus gir sniffing?

Skadelige effekter av sniffing

Lovverk

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Sniffing – lovgivning og omfang. Publisert 18.09.2018. www.fhi.no