Hopp til hovedinnhold

Avhengighet av smarttelefon og internett

Avhengighet av smarttelefon er gjerne knyttet til et overforbuk av internett og de tjenestene en smarttelefon kan gi.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/avhengighet-av-smarttelefon-og-internett/ 

Hva er smarttelefonavhengighet?

Årsaker og effekter

Symptomer og tegn på avhengighet

Hva kan du gjøre?

Er smarttelefonavhengighet virkelig en avhengighet?

Kilder

Referanser

  1. Robinson L, Smith M, Segal J. Smartphone Addiction. HelpGuide, last updated September 2020. www.helpguide.org  
  2. Scudamore B. The Truth About Smartphone Addiction, And How To Beat It. Forbes, Oct 30, 2018. www.forbes.com  
  3. Panova T, Carbonell X. Is smartphone addiction really an addiction? J Behav Addict. 2018 Jun 1;7(2):252-259. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29895183 PubMed  
  4. Billieux J, Maurage P, Lopez-Fernandez O et al. Can Disordered Mobile Phone Use Be Considered a Behavioral Addiction? An Update on Current Evidence and a Comprehensive Model for Future Research. Curr Addict Rep 2, 156–162 (2015). link.springer.com  
  5. Jiand Q. Internet addiction. ScienceDirect, published 2013. www.sciencedirect.com