Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering, forkortet LAR, er et tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for heroin- /morfinavhengighet, hvor man bruker morfinlignende medisiner som erstatning.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/narkotiske-stoffer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar/ 

Morfinavhengighet

Legemidler i rehabiliteringen

Helhetlig og koordinert rehabilitering

Hvordan er utsiktene?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. mai 2022, lest 23. mai 2022). www.helsedirektoratet.no 
 2. I Skeie, T Clausen, A Bukten. Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer. Tidsskr Nor Legeforen. 2014; 134: 1156-8. pmid:24939784 PubMed 
 3. Lobmaier P, Skeie I, Lillevold P et al. LAR behandling under første året med Covid-19 pandemi. Statusrapport 2020. SERAF rapport 4/2021. www.med.uio.no 
 4. Helsedirektoratet (2012/2019) Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Oslo; Helsedirektoratet 2012. Sist oppdatert 17.09.2019 helsedirektoratet.no 
 5. Kalivas PW, O'Brien C. Drug addiction as a pathology of staged neuroplasticity. Neuropsychopharmacology 2008; 33: 166-80. PubMed 
 6. Førerkortveilederen gjeldende fra 1. oktober 2016. Helsedirektoratet. helsedirektoratet.no 
 7. Helsedirektoratet (2016). Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 13. mai 2016, lest 23. mai 2022). www.helsedirektoratet.no 
 8. Frank JW, Lovejoy TI, Becker WC, et al. Patient Outcomes in Dose Reduction or Discontinuation of Long-Term Opioid Therapy: A Systematic Review. Ann Intern Med 2017. pmid:28715848 PubMed 
 9. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrnae Database of Syst Rev 2014; 2: CD002207. DOI: 10.1002/14651858.CD002207.pub4. DOI 
 10. Nielsen S, Larance B, Degenhardt L, Gowing L, Kehler C, Lintzeris N. Opioid agonist treatment for pharmaceutical opioid dependent people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011117. DOI: 10.1002/14651858.CD011117.pub2 DOI 
 11. Haight BR, Learned SM, Laffont CM, et al. Efficacy and safety of a monthly buprenorphine depot injection for opioid use disorder: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2019. pmid:30792007 PubMed 
 12. Welle-Strand GK, Skurtveit S, Jones HE, et al. Neonatal outcomes following in utero exposure to methadone or buprenorphine:. Drug and Alcohol Dependence 2013; 127: 200-6. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.07.001
 13. Levometadon – fare for overdosering. Statens Legemiddelverk, 2015 legemiddelverket.no 
 14. Eide D, Muller A, Bukten A, Clausen T. Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. SERAF, Universitetet i Oslo; 09.05.2019. cms.legehandboka.no 
 15. Ferri M, Davoli M, Perucci CA. Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 8: CD003410. DOI:10.1002/14651858.CD003410.pub4 DOI 
 16. Byford S, Barrett B, Metrebian N, et al. Cost-effectiveness of injectable opioid treatment v. oral methadone for chronic heroin addiction. Br J Psychiatry. 2013;203: 341-9. doi: 10.1192/bjp.bp.112.111583 DOI 
 17. Strang J, Metrebian N, Lintzeris N, et al. Supervised injectable heroin or injectable methadone versus optimised oral methadone as treatment for chronic heroin addicts in England after persistent failure in orthodox treatment (RIOTT): a randomised trial. Lancet 2010; 375: 1849-50. PubMed 
 18. Hestevik CH, Evensen LH. Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en systematisk oversikt. [Benzodiazepine prescription and mortality among persons in opioid maintenance treatment (OMT): a systematic review] −2021. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2021. [url]Hestevik CH, Evensen LH. Dødelighet ved forskrivning av benzodiazepiner til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en systematisk oversikt. [Benzodiazepine prescription and https://www.fhi.no/en/publ/2021/dodelighet-ved-forskrivning-av-benzodiazepiner-til-personer-i-legemiddelass/[/url]
 19. Suarez EA, Huybrechts KF, Straub L, et al. Buprenorphine versus Methadone for Opioid Use Disorder in Pregnancy. N Engl J Med 2022; 387: 2033-2044. pmid:36449419 PubMed 
 20. Sardo L, Barrio G, Bravo MJ et al. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMJ 2017; 357: j1550. pmid:28446428 PubMed 
 21. Clausen T, Åsland R, Kristensen Ø. Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det med dem?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1146-9. pmid:24939781 PubMed 
 22. Cleary BJ, Donnelly J, Strawbridge J, et al. Methadone dose and neonatal abstinence syndrome-systematic review and meta-analysis. Addiction 2010;105(12):2071-84. DOI:10.1111/j.1360-0443.2010.03120.x. DOI 
 23. Sarfi M, Martinsen H, Bakstad B, et al. Patterns in sleep-wakefulness in three-month old infants exposed to methadone or buprenorphine. Early Hum Dev 2009;85(12):773-8. PMID:19931991 PubMed 
 24. Sandtorv L, Reigstad H, Bruarøy S, Elgen I, Lægreid LM. Har legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet konsekvenser for barna?. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 287-90. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 25. Azuine RE, Ji Y, Chang H-Y, et al. Prenatal Risk Factors and Perinatal and Postnatal Outcomes Associated With Maternal Opioid Exposure in an Urban, Low-Income, Multiethnic US Population. JAMA Netw Open. 2019. PMID: 31251378 PubMed 
 26. Kimber J, Copeland L, Hickman M, et al. Survival and cessation in injecting drug users: prospective observational study of outcomes and effect of opiate substitution treatment. BMJ 2010; 340: c3172. BMJ (DOI) 
 27. Waal H, Bussesund K, Clausen T et al. LAR 20 år. Status, vurderinger og perspektiver. Statusrapport 2017. Seraf rapport 3/2018. www.med.uio.no 
 28. Bakstad B, Sarfi M, Welle-Strand GK, Ravndal E. Opioid maintenance treatment during pregnancy: occurrence and severity of neonatal abstinence syndrome. A national prospective study. Eur Addict Res 2009;15(3):128-34. PMID:19332991 PubMed 
 29. Minozzi S, Amato L, Bellisario C, et al. Maintenance agonist treatments for opiate-dependent pregnant women. Cochrane Database of Syst Rev 2013; 12: CD006318. doi:10.1002/14651858.CD006318.pub3 DOI 
 30. Waal H, Bussesund K, Clausen T, et al. Helseforetakene - et godt sted å være? Statusrapport 2013. Seraf rapport 1/2014.