Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Behandling av narkotikaavhengighet

Det finnes flere som kan hjelpe deg hvis du har et rusproblem. Det finnes også ulike former for behandling tilpasset ulike former for rusmisbruk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/narkotiske-stoffer/narkotikaavhengighet-behandling/ 

Hvordan unngår jeg avhengighet?

Hvilke former for behandling finnes

Hvordan forebygge rusmisbruk

Hva kan du gjøre for å forbli rusfri etter avrusning

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Abstinenssyndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. McKeown NJ. Withdrawal syndromes. Medscape, last updated Aug 15, 2018. emedicine.medscape.com 
 2. Muncie HL, Sasinian Y, Oge L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician 2013; 88: 589-95. American Family Physician 
 3. Gupta M, Gokarakonda SB, Attia FN. Withdrawal Syndromes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 20, 2022. PMID: 29083712 PubMed 
 4. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed 
 5. Becker U, Søgaard Nielsen A, et al. Alkoholabstinenssyndrom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.09.2021.
 6. Tiglao SM, Meisenheimer ES, Oh RC. Alcohol Withdrawal Syndrome: Outpatient Management. Am Fam Physician. 2021;104(3):253-262. PubMed 
 7. Neuman JE, Quan D. Alcohol withdrawal syndrome. Emerg Med Rep. 2009;30(16):197–207.
 8. Bramness J. Alkohol abstinensreaksjoner. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no 
 9. Ritson B. ABC of alcohol. Treatment for alcohol related problems.. BMJ 2005; 330: 139-41. PubMed 
 10. Mirijello A, D'Angelo C, Ferrulli A, et al. Identification and management of alcohol withdrawal syndrome. Drugs. 2015;75(4):353-365. PubMed 
 11. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005064. DOI: 10.1002/14651858.CD005064.pub3. DOI 
 12. Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med. 2014;371(22):2109-2113. PubMed 
 13. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI 
 14. Siefried KJ, Acheson LS, Lintzeris N, Ezard N. Pharmacological Treatment of Methamphetamine/Amphetamine Dependence: A Systematic Review. CNS Drugs. 2020;34(4):337-365. PubMed 
 15. Garbutt JC, West SL, Carey TS, et al. Pharmacological treatment of alcohole dependence. A review of the evidence. JAMA 1999; 281: 1318-25. Journal of the American Medical Association