Hopp til hovedinnhold
Skadelig bruk av rusmidler utvikles som oftest i forholdsvis ung alder.
Skadelig bruk av rusmidler utvikles som oftest i forholdsvis ung alder.

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Mennesker kan bli avhengige av både illegale narkotiske stoffer og medikamenter som de får av sin lege. I tillegg kan man bli avhengig av stoffer som vi ikke tenker på som narkotika eller legemidler, som alkohol.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/stoffmisbruk-og-stoffavhengighet/ 

Hva er skadelig bruk av rusmidler?

Hva er rusmiddelavhengighet?

Hvorfor utvikler noen rusmiddelavhengighet?

Hvilke stoffer kan man bli avhengig av?

Hvordan vet jeg om jeg har et rusmiddelproblem?

Hvilke plager kan skadelig rusmiddelbruk og -avhengighet føre med seg?

Hvorfor skal jeg slutte å ta stoff?

Hvordan behandles rusmiddelavhengighet?

Hvordan kan jeg klare å slutte?

Vil du vite mer?