Hopp til hovedinnhold

Forandre røykevaner

Som et ledd i nedtrapping, eller som en forberedelse til å slutte, kan det være stor nytte i å bryte vaner. Det kan gjøre det lettere å slutte og røyke.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/forandre-roykevaner/ 

Hvordan endre vaner?

Forandre selve røykemåten

Overta kontrollen

Røykesuget