Hopp til hovedinnhold
På tide å slutte? Riktig motivasjon er viktig for å lykkes med røykeslutt.
På tide å slutte? Riktig motivasjon er viktig for å lykkes med røykeslutt.

Råd for røykeslutt

Det finnes mange måter å slutte å røyke på. De fleste som slutter, slutter på egenhånd. For andre er det nyttig med støtte samt å legge en plan. Her følger noen råd:

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/rad-for-roykeslutt/ 

Forbered deg nøye

På sluttedagen – slutt helt!

Bruk hjelpetilbudene

Animasjon om røykeslutt

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Dokumentet er basert på en brosjyre fra Statens folkhälsoinstitut i Sverige, oversatt og bearbeidet av Helsedirektoratet