Hopp til hovedinnhold
Nikotin er avhengighetsskapende og et stoff som finnes naturlig i tobakksplanter.
Nikotin er avhengighetsskapende og et stoff som finnes naturlig i tobakksplanter.

Sigarettens innhold

De mest kjente stoffene i tobakksrøyk er tjære, karbonmonoksid og nikotin.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/tobakkens-innhold/ 

Tjære, nikotin og karbonmonoksid

Mer enn 7000 kjemikalier

Tilsetningsstoffer i sigaretter

Kilder

Referanser

  1. Phillip Morris International. The problem with burning. Last updated 31 Jul 2019. www.pmi.com  
  2. Phillip Morris International. Making cigarettes. Siden besøkt 30.04.2021. www.pmi.com  
  3. Helsedirektoratet. Tobakk, røyk og snus. Røykeavvenning. Siden besøkt 30.04.2021. www.helsedirektoratet.no