Hopp til hovedinnhold

Abstinenssyndrom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Mange vanedannende substanser som alkohol, andre sedativa/hypnotika, opiater, kokain og amfetamin gir abstinenssymptomer når bruken av dem stanser
Forekomst:
Prevalens av alkoholavhengighet regnes å være 4-5% av befolkningen i vestlige land
Symptomer:
Alkoholabstinens kommer vanligvis etter misbruk av alkohol daglig i minst 3 måneder eller i store mengder i minst én uke. Tidlige symptomer er uro, angst, nedstemthet, søvnløshet
Funn:
Tilstanden gir et mangfold av systemiske effekter som skjelving, takykardi, svetting, systolisk hypertensjon
Diagnostikk:
Aktuelle tester er blodprøver, urinprøve, ev. CT
Behandling:
Avhenger av graden av abstinens. Alvorlig abstinens må behandles i sykehus eller avrusingsinstitusjon
 1. McKeown NJ. Withdrawal syndromes. Medscape, last updated Aug 15, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Muncie HL, Sasinian Y, Oge L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician 2013; 88: 589-95. American Family Physician  
 3. Olmedo R, Hoffman RS: Withdrawal syndromes. Emerg Med Clin North Am 2000; 18: 273-88. PubMed  
 4. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed  
 5. Becker U, Søgaard Nielsen A, et al. Alkoholabstinenssyndrom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 17.10.2018.
 6. Miller NS, Gold MS. Management of withdrawal syndromes and relapse prevention in drug and alcohol dependence. Am Fam Physician 1998; 64: 139-.
 7. Holbrook AM, Crowther R, Lotter A: Diagnosis and management of acute alcohol withdrawal. CMAJ 1999; 160: 675-80. Canadian Medical Association Journal  
 8. Neuman JE, Quan D. Alcohol withdrawal syndrome. Emerg Med Rep. 2009;30(16):197–207.
 9. Malcolm R, Roberts JS, Wang W, et al. Multiple previous detoxifications are associated with less responsive treatment and heavier drinking during an index outpatient detoxification. Alcohol. 2000;22(3):159–164.
 10. Ritson B. ABC of alcohol. Treatment for alcohol related problems.. BMJ 2005; 330: 139-41. PubMed  
 11. Kosten TR, O'Connor PG. Management of drug and alcohol withdrawal. N Engl J Med 2003; 348: 1786-95. PubMed  
 12. Berglund M, Andreasson S, Franck J et al. Behandling av alkohol- og narkotikaproblem. En evidensbaserat kunnskapssammenstelning. Statens beredning for medicinsk utvärdering, 2001.
 13. Blondell RD. Ambulatory detoxification of patients with alcohol dependence. Am Fam Physician 2005; 71: 495-502. PubMed  
 14. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005064. DOI: 10.1002/14651858.CD005064.pub3. DOI  
 15. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL et al. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004; 164: 1405-12. PubMed  
 16. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI  
 17. Lum E, Gorman SK, Slavik RS. Valproic acid in management of acute alcohol withdrawal. Ann Pharmacoter 2006; 40: 441-8. PubMed  
 18. Jayaram-Lindstrom N, Hammarberg A, Beck O, Franck J. Naltrexone for the treatment of amphetamine dependence: A randomized, placebo-controlled trail. Am J Psychiatry 2008; 165: 1442-8. American Journal of Psychiatry  
 19. Garbutt JC, West SL, Carey TS, et al. Pharmacological treatment of alcohole dependence. A review of the evidence. JAMA 1999; 281: 1318-25. Journal of the American Medical Association  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ulrik Becker, overlæge, professor, dr. med., Syddansk Universitet (Lægehåndbogen)
 • Anette Søgaard Nielsen, lektor, Cand. phil. phd., Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk Universitet (Lægehåndbogen)
 • Anders C Håkansson, med dr och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet (Medibas)