Hopp til hovedinnhold

Abstinenssyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Mange vanedannende substanser som alkohol, andre sedativa/hypnotika, opiater, kokain og amfetamin gir abstinenssymptomer når bruken av dem stanser
Forekomst:
Prevalens av alkoholavhengighet regnes å være 4-5% av befolkningen i vestlige land
Symptomer:
Alkoholabstinens kommer vanligvis etter misbruk av alkohol daglig i minst 3 måneder eller i store mengder i minst én uke. Tidlige symptomer er uro, angst, nedstemthet, søvnløshet
Funn:
Tilstanden gir et mangfold av systemiske effekter som skjelving, takykardi, svetting, systolisk hypertensjon
Diagnostikk:
Aktuelle tester er blodprøver, urinprøve, ev. CT
Behandling:
Avhenger av graden av abstinens. Alvorlig abstinens må behandles i sykehus eller avrusingsinstitusjon
 1. McKeown NJ. Withdrawal syndromes. Medscape, last updated Aug 15, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Muncie HL, Sasinian Y, Oge L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician 2013; 88: 589-95. American Family Physician  
 3. Gupta M, Gokarakonda SB, Attia FN. Withdrawal Syndromes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 20, 2022. PMID: 29083712 PubMed  
 4. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed  
 5. Becker U, Søgaard Nielsen A, et al. Alkoholabstinenssyndrom. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.09.2021.
 6. Tiglao SM, Meisenheimer ES, Oh RC. Alcohol Withdrawal Syndrome: Outpatient Management. Am Fam Physician. 2021;104(3):253-262. PubMed  
 7. Neuman JE, Quan D. Alcohol withdrawal syndrome. Emerg Med Rep. 2009;30(16):197–207.
 8. Bramness J. Alkohol abstinensreaksjoner. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 9. Ritson B. ABC of alcohol. Treatment for alcohol related problems.. BMJ 2005; 330: 139-41. PubMed  
 10. Mirijello A, D'Angelo C, Ferrulli A, et al. Identification and management of alcohol withdrawal syndrome. Drugs. 2015;75(4):353-365. PubMed  
 11. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005064. DOI: 10.1002/14651858.CD005064.pub3. DOI  
 12. Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med. 2014;371(22):2109-2113. PubMed  
 13. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI  
 14. Siefried KJ, Acheson LS, Lintzeris N, Ezard N. Pharmacological Treatment of Methamphetamine/Amphetamine Dependence: A Systematic Review. CNS Drugs. 2020;34(4):337-365. PubMed  
 15. Garbutt JC, West SL, Carey TS, et al. Pharmacological treatment of alcohole dependence. A review of the evidence. JAMA 1999; 281: 1318-25. Journal of the American Medical Association  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ulrik Becker, overlæge, professor, dr. med., Syddansk Universitet (Lægehåndbogen)
 • Anette Søgaard Nielsen, lektor, Cand. phil. phd., Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk Universitet (Lægehåndbogen)

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide