Hopp til hovedinnhold

Oppstart metadon

Sist revidert:


  1. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. mai 2022, lest 23. mai 2022).
  2. Levometadon – fare for overdosering. Statens Legemiddelverk, 2015