Hopp til hovedinnhold

Oppstart buprenorfin

Sist revidert:


  1. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. mai 2022, lest 23. mai 2022).