Hopp til hovedinnhold

Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Alkoholbruk i svangerskapet kan gi varierende grad av fosterpåvirkning. Det mest alvorlige resultatet er føtalt alkoholsyndrom (FAS)
Forekomst:
I Norge er det funnet at FAS har en prevalens på 0,5 av 1000 fødte. Om man inkluderer også mildere former for alkoholrelatert skade, vil tallet være langt høyere
Symptomer:
Barna med FAS har karakteristiske ansiktstrekk som nyfødte, vekstretardasjon peri- eller postnatalt. Senere kognitive forstyrrelser, læringsvansker, atferdsforstyrrelser, ev. andre anomalier
Funn:
Klinisk kan man finne liten øyespalte, flat filtrum (nesefure), smal overleppe, vekstretardasjon og ev. unormal nevrologisk undersøkelse. Senere utslag på nevropsykologiske tester
Diagnostikk:
Det finnes ingen diagnostiske tester, tester for kartlegging av evnenivå og spesifikke lærevansker benyttes
Behandling:
Tidlig diagnose er avgjørende for å tilrettelegge for best mulig utvikling
 1. Denny L, Coles S, Blitz R. Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Am Fam Physician. 2017;96(8):515-522. PubMed  
 2. Elliott E. Fetal alcohol spectrum disorders. BMJ Best Practice, last updated 27 Apr 2020. bestpractice.bmj.com  
 3. Hoyme HE, Kalberg WO, Elliott AJ, et al. Updated clinical guidelines for diagnosing fetal alcohol spectrum disorders. Pediatrics. 2016;138(2):e20154256. PubMed  
 4. Joya X, Garcia-Algar O, Salat-Batlle J, Pujades C, Vall O. Advances in the development of novel antioxidant therapies as an approach for fetal alcohol syndrome prevention. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2015;103(3):163-177. PubMed  
 5. Janisse J, Ager J, Martier S, Sokol, R. Re-estimation of threshold for fetal alcohol syndrome (FAS) using nonlinear regression. Am J Obstet Gynecol 2001; 184: 59. PubMed  
 6. Roozen S, Peters GJ, Kok G, Townend D, Nijhuis J, Curfs L. Worldwide prevalence of fetal alcohol spectrum disorders: a systematic literature review including meta-analysis published correction appears in Alcohol Clin Exp Res. 2016;40(7):1587. Alcohol Clin Exp Res. 2016;40(1):18-32. PubMed  
 7. Astley SJ. Profile of the first 1,400 patients receiving diagnostic evaluations for fetal alcohol spectrum disorder at the Washington State Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic&Prevention Network. Can J Clin Pharmacol 2010; 17: e132-64. pmid:20335648 PubMed  
 8. Feldman HS, Jones KL, Lindsay S, et al. Prenatal alcohol exposure patterns and alcohol-related birth defects and growth deficiencies: a prospective study. Alcohol Clin Exp Res 2012; 36: 670. pmid:22250768 PubMed  
 9. Lægreid LM, Bruarøy S, Reigstad H. Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 445-7. PubMed  
 10. Alvik A, Aalen OO, Lindemann R. Early fetal binge alcohol exposure predicts high behavioral symptom scores in 5.5-year-old children. Alcohol Clin Exp Res 2013; 37: 1954-62. doi:10.1111/acer.12182 DOI  
 11. Cook JL, Green CR, Lilley CM, et al. Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan. CMAJ. 2016 Feb 16;188(3):191-7. www.cmaj.ca  
 12. Moberg DP, Bowser J, Burd L, Elliott AJ, Punyko J, Wilton G Fetal Alcohol Syndrome Surveillance Program-FASSLink Team. Fetal alcohol syndrome surveillance: age of syndrome manifestation in case ascertainment. Birth Defects Res. 2014;100(9):663-669. PubMed  
 13. Elliott EJ, Payne J, Morris A, et al. Fetal alcohol syndrome: a prospective national surveillance study. Arch Dis Child. 2008 Sep;93(9):732-7. PubMed  
 14. Popova S, Lange S, Shield K, et al. Comorbidity of fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016;387(10022):978-987. PubMed  
 15. Strömland K. Visual impairment and ocular abnormalities in children with fetal alcohol syndrome. Addiction Biology 2004; 9: 153-7. PubMed  
 16. Peadon E, Rhys-Jones B, Bower C, et al. Systematic review of interventions for children with fetal alcohol spectrum disorders. BMC Pediatr. 2009 May 25;9:35. DOI: 10.1186/1471-2431-9-35. DOI  
 17. Rangmar J, Hjern A, Vinnerljung B, et al. Psychosocial outcomes of fetal alcohol syndrome in adulthood. Pediatrics 2015; 135: e52-8. doi:10.1542/peds.2014-1915 DOI  
 18. Rangmar J, Hjern A, Vinnerljung B, Strömland K, Aronson M, Fahlke C. Psychosocial outcomes of fetal alcohol syndrome in adulthood. Pediatrics. 2015;135(1):e52-e58.
 19. May PA, Baete A, Russo J, et al. Prevalence and characteristics of fetal alcohol spectrum disorders. Pediatrics 2014; 134: 855-66. doi:10.1542/peds.2013-3319 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Svein Skjøtskift, spesialist i psykiatri, overlege, Bjørgvin Familierådgivningskontor, Bergen