Hopp til hovedinnhold

47 XYY syndrom

Sist revidert:


Definisjon:
Skyldes tilstedeværelse av et ekstra Y-kromosom. Ukjent årsak i sporadiske tilfeller (dominerer), hos noen få skyldes syndromet arv fra far
Forekomst:
Tilstanden forekommer hos 1 per 1000 levende fødte gutter. Det antas at det fødes 30 gutter med diagnosen i Norge årlig
Symptomer:
Syndromet gir symptomer som lærevansker, emosjonelle problemer, artikulasjonsvansker og språkvansker. Ca. 80% har tegn på ADHD. Ca 20% har fått en diagnose innen autismespekteret
Funn:
Underdiagnostisert tilstand uten utpregede karakteristiske trekk. Pasienter er lange av vekst, kroppslig svake med forsinket motorisk utvikling. IQ tilnærmet normal
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes gjennom kromosomundersøkelse
Behandling:
Spesialpedagogiske tiltak, ADHD eller depresjon/angst kan kreve medikamentell behandling
 
Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 03.12.2018