Hopp til hovedinnhold

Achenbachs syndrom

Sist revidert:


Definisjon:
Godartet tilstand med ukjent etiologi. Karakterisert ved spontan underhudsblødning (subdermal) i fingre eller håndflate som stopper spontant eller når trykk blir lagt på blødningsstedet 
Forekomst:
Sjelden tilstand. Rammer flest kvinner, gjennomsnittsalderen for debut er 49,5 år. Tilstanden gjentar seg gjerne hos utsatte
Symptomer:
Varselssymptomer kan komme minutter til timer før blødningen/fargeforandringene. Typiske symptomer er smerte, prikkende følelse eller kløe.
Funn:
Underhudsblødningen gir fargeforandring og ev. ødem i handflaten eller på håndflatesiden (volart) på finger. Fargeforandringene forsvinner etter noen dager, og etterlater ingen varige forandringer
Diagnostikk:
Typisk forløp. Benign tilstand. Utredning er unødvendig. Doppler er en egnet utredningsmetode ved tvil om diagnosen
Behandling:
Informere om tilstandens ufarlige natur samt at utredning og behandling er unødvendig
  1. Godoy A, Tabares AH. Achenbach syndrome (paroxysmal finger hematoma). Vasc Med. 2019;24(4):361‐366. doi:10.1177/1358863X19849627 DOI  
  2. Kordzadeh A, Caine PL, Jonas A, Rhodes KM, Panayiotopolous YP. Is Achenbach's syndrome a surgical emergency? A systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(4):439‐443. doi:10.1007/s00068-015-0610-0 DOI  
  3. Yamamoto Y, Yamamoto S. Achenbach's Syndrome. N Engl J Med. 2017;376(26):e53. doi:10.1056/NEJMicm1610146 DOI