Hopp til hovedinnhold

Adrenoleukodystrofi (ALD)

Sist revidert:


Definisjon:
ALD er forårsaket av defekter i peroksysomer (cellestruktur som er viktig for vekst/nedbrytning) og følger X-bundet recessiv arvegang. Tilstanden rammer særlig nervesystemet (den hvite substansen) og binyrene. Innbefatter X-bundet Adrenoleukodystrofi (X-ALD), Adrenomyelonevropati (AMN), og Neonatal adrenoleukodystrofi (NALD)
Forekomst:
Forekomsten av adrenoleukodystrofi (ALD) og adrenomyelodystrofi (AMN) ser ut til å være ca. 0,8 pr. 100 000 og rammer like mange kvinner som menn
Symptomer:
Tilstanden deles i ulike varianter basert på symptomdebut (mellom 4 og 30 år) og symptombilde (nevrogene, kognitive og motoriske utfall og primær binyrebarksvikt). Symptombildet er ofte individuelt, men symptomene er som regel progredierende med alder. 
Funn:
ALD kan påvirke tale, syn, hørsel, gi spastiske lammelser, epilepsi, psykiatriske forstyrrelser og binyresvikt/Addisons sykdom.
Diagnostikk:
Blodprøver, hudprøver og MR-undersøkelser brukes i diagnostiseringen, og DNA-undersøkelse kan bekrefte diagnosen. Genetisk veiledning er lovbestemt før genetisk prenatal diagnostikk eller genetisk bærertesting kan utføres, uansett hvilken metode som benyttes
Behandling:
Det finnes ingen etablert behandling spesifikt rettet mot sykdommen, men kliniske forsøk pågår. Symptomatisk behandling. Diett og benmargstransplantasjon synes å forsinke eller mildne sykdomsutviklingen ved ALD, men virker ikke å være effektivt ved fremskreden sykdom. Regelmessig kontroll og behandling av binyrebarksvikt med kortikosteroider. Genetisk veiledning ved behov
 
Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 03.12.2018