Hopp til hovedinnhold

Alexanders sykdom

Sist revidert:


Definisjon:
Dette er en alvorlig, progredierende nevrologisk sykdom (leukodystrofi) hvor myelin i hjernen erstattes av bindevev. De alvorligste formene av sykdommen rammer fra fødsel og de første leveårene. Sykdommen følger som regel autosomal dominant arvegang
Forekomst:
Sjelden tilstand. Forekomst er ukjent fordi disse ofte registreres under diagnoser som viser til kjente årsaker eller finnes i den relativt store gruppen fremadskridende nevrologiske sykdommer uten kjent diagnose
Symptomer:
Alder ved debut er avgjørende for symptombildet. Infantil debut gir økt hodeomfang og forsinket utvikling. Juvenil form preges mer av stivhetslammelser, balanseproblemer og koordinasjonsvansker. Voksen form sees svært sjeldent, men minner om MS
Funn:
Hos de yngste vil hjernen vise en for rask vekst med økende hodeomfang, slik man ser ved hydrocefalus. Sykdommen viser et fremadskridende forløp med stadig større utviklingshemming og nevrologiske utfall
Diagnostikk:
MR og CT vil kunne avdekke forandringer i hjernens hvite substans, hjernebiopsi viser også karakteristiske funn. Genetiske tester kan være av nytte, særlig med tanke på genetisk veiledning og arverisiko ved fremtidige svangerskap
Behandling:
Ingen helbredende behandling er ennå tilgjengelig, men forskning på området pågår. Samordnet symptomlindrende behandling og støttetiltak for både barn og familie er svært viktig. Jo yngre barnet er ved diagnosetidspunktet, jo dårligere er prognosen. De fleste dør innenfor 10 år etter symptomstart
 
Nettsiden med Frambus omtale av leukodystrofi ble besøkt 01.07.2022