Hopp til hovedinnhold

Blødersykdommer

Sist revidert:


Definisjon:
Gruppe med arvelige tilstander som skyldes feil i eller mangel av blødningsfaktor, noe som reduserer blodlevringsevnen. Arvegangen er oftest X-bunden recessiv
Forekomst:
De vanligste blødersykdommene er hemofili A og B, disse variantene rammer ca. 400 i Norge
Symptomer:
Symptomer er spontanblødninger i ledd, kompliserte blødninger ved skader eller f.eks. tanntrekking
Funn:
Typiske tegn ved undersøkelse er leddhevelse ved leddblødning, kontrakturer etter tidligere blødninger
Diagnostikk:
Aktuelle prøver i utredningen er PT-INR, trombocytter og APTT (cephotest) i tillegg til måling av koagulasjonsfaktorer
Behandling:
Behandling er avhengig av alvorlighetsgrad, intravenøs infusjon av faktorkonsentrat ved behov eller profylaktisk
 
Hjemmesiden for "Foreningen for blødere i Norge" ble besøkt 07.07.2022