Hopp til hovedinnhold

Crouzon syndrom

Sist revidert:


Definisjon:
Medfødt arvelig (autosomal dominant) tilstand som skyldes en feil på kromosom 10 i genet FGFR2. Sykdommen forårsakes av at noen av skallebena vokser sammen for tidlig (kraniosynostose), noe som hindrer en normal vekst av hodeskallen og dermed hjernens utvikling
Forekomst:
Hvert år fødes det i gjennomsnitt 2 barn med tilstanden, og det finnes omtrent 50 personer med tilstanden i Norge
Symptomer:
Grad av annerledes utseende varierer. Misdannelser i kraniet kan gi ulike symptomer som trange øvre luftveier (hyppige forkjølelser), hodepine, synsforstyrrelser, spise- og søvnvansker. Enkelte plages med stive ledd (særlig albuer og knær)
Funn:
Tilstanden kjennetegnes av for tidlig sammenvoksning av skallebena (kraniosynostose). Underutviklet mellomansikt og overkjeve samt ustående øyne er typisk. Nedsatt syn og hørsel er vanlig
Diagnostikk:
Som regel er forandringene åpenbare ved fødselen, og diagnosen bekreftes av en gentest. Syn/hørselstester er viktige i oppfølgingen
Behandling:
En tilnærmet normal tilværelse kan være mulig gjennom kirurgisk korreksjon av funksjonsnedsettelser, i alvorlige tilfeller må slik behandling iverksettes allerede kort tid etter fødsel. Kirurgisk behandling av ansiktet skjer trinnvis og tilpasses individuelt. Norsk Craniofacial Forening  bidrar med oppfølging, rådgiving og støtte, og skal alltid henvises til ved mistanke om vekstforstyrrelser i en av skallens vekstsoner/ansiktsknokler. Genetisk veiledning til relevante slektninger. 
 
Nettsiden med Senter for sjeldne diagnosers omtale av tilstanden ble besøkt 20.09.23
  1. Conrady CD, Patel BC. Crouzon Syndrome. 2023 Aug 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30085540. PubMed  
  2. Alam MK, Alfawzan AA, Abutayyem H, et al. Craniofacial characteristics in Crouzon's syndrome: A systematic review and meta-analysis. Sci Prog. 2023 Jan-Mar;106(1):368504231156297. PMID: 36803068. PubMed  
  3. Singh RK, Verma JS, Srivastava AK, Jaiswal AK, Behari S. Common primary fibroblastic growth factor receptor-related craniosynostosis syndromes: A pictorial review. J Pediatr Neurosci. 2010 Jan;5(1):72-5. PMID: 21042516. PubMed