Hopp til hovedinnhold

Epidermolysis bullosa (EB)

Sist oppdatert: Sist revidert:


Definisjon:
Dette er en gruppe sjeldne arvelige hudsykdommer som karakteriseres ved at det dannes blemmer i ulike lag av huden. 4 hovedgrupper: simplex, junksjonal, dystrofisk og Kindler syndrom. Alvorlighetsgraden er avhengig av hvilket hudlag blemmene oppstår i, arvegangen og hvilken type genfeil som ligger til grunn
Forekomst:
Ca. 50 pr 1 mill. innbyggere i Norge. Det fødes ca. 1- 2 personer i året med EB
Symptomer:
Selv lette støt, slag og trykk på huden/slimhinner vil kunne gi blemmer. Blemmer og sår kan også oppstå spontant
Funn:
Skjør hud og ofte smertefulle sår som tilheler langsomt er typisk. Negleforandringer er relativt vanlig
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ut fra familiehistorie, symptomer og analyse av hudprøver. DNA-analyse mtp. spesifikke former kan gjøres. Embryo- og fosterdiagnostikk er mulig for enkelte varianter
Behandling:
Noen kur finnes ikke, men mange symptomer kan forebygges og lindres. Behandlingen består av punktering av blemmer, beskyttende bandasjering, å forebygge infeksjoner og å behandle komplikasjoner. Målet er at sårene skal gro. Plaster og tape må aldri brukes på huden. Behandling i narkose med intubering bør unngås. Sår i munnen gjør dental hygiene til en utfordring, tett oppfølging av tannhelsetjenesten er nødvendig. Fysioterapi er viktig da tilstanden kan gi inaktivitet og muskelatrofi. Særlig ved de alvorlige formene kan jevnlig innleggelse i sykehus være nødvendig
 
TAKO-senterets og Senter for sjeldne diagnosers nettsider om tilstanden ble besøkt 05.12.2018
  1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Has C, Kern JS, Bruckner-Tuderman L. Hereditäre Blasen bildende Hauterkrankungen. Hautarzt 2004; 55: 920-30. PubMed