Hopp til hovedinnhold

Fahrs sykdom

Sist revidert:


Definisjon:
Arvelig sykdom som karakteriseres av kalkavleiringer i blodårene flere steder i hjernen, særlig basalgangliene. Flere genområder er identifisert som årsak til sykdommen, men kun hos 1 av 4 med tilstanden klarer man avdekke en sykdomsgivende genetisk variant. Kan være sporadisk mutasjon, men ved arv er arvegangen antatt å være autosomal dominant
Forekomst:
Svært sjelden tilstand, noen få tilfeller er kjent i Norge (2019). I internasjonal litteratur antar man en forekomst på < 1 pr 1.000.000 innbyggere
Symptomer:
Symptomfrihet inntil gradvis innsettende nervropsykiatriske tap i 30-50 års alder er typisk (f.eks. tiltagende konsentrasjons og hukommelsesvansker, forandring i personlighet og atferd). Psykose og demensutvikling er beskrevet. Motoriske vansker kan arte seg som klossethet, økt trettbarhet, ustøhet, tale- og svelgevansker, ufrivillige bevegelser og stillinger og muskelkramper
Funn:
Motoriske vansker med ufrivillige bevegelser og spastisk stivhet er en del av sykdomsbildet.  Hypoparathyreoidisme kan komplisere tilstanden. 
Diagnostikk:
Gentest kan ev. påvise mutasjon i SLC20A2, PDGFB eller PDGFRB, men for mange er årsaksgivende mutasjon(?) ukjent. Symptombasert diagnose understøttet av CT-bilder som ofte viser symmetriske forkalkninger i basalgangliene som er mer omfattende enn det man ser ved normal aldring (utelukk andre årsaker til kalknedslag). Noen viser radiologiske funn, men ingen symptomer
Behandling:
Symptomlindrende støttetiltak med tanke på ev. psykiske lidelser, bevegelsesforstyrrelser, migrene, epilepsi og blæreinkontinens (antikolinerg behandling). Helbredende behandling finnes ikke.
 
Nettsiden med Frambus omtale ble besøkt 14.09.2023
  1. Mandal AKJ, Patel NB, Missouris CG. Sepsis Unmasking Fahr's Disease. Am J Med Sci. 2020 Oct;360(4):406-409. Epub 2020 May 21. PMID: 32593413. PubMed  
  2. Sipra ZS, Din IU, Awais MA, Tariq TA. Fahr's disease: A rare neuropsychiatric disorder. J Pak Med Assoc. 2022 Feb;72(2):383. PMID: 35320202.