Hopp til hovedinnhold

Irukandji syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en liten kubemanet (ca. 2 cm diameter, fire tentakler)
Forekomst:
50-100 tilfeller blir innlagt årlig i Australia
Symptomer:
Som regel milde, systemiske symptom som følge av katekolamin-stigning (hjertebank, hypertensjon, smerter) etterfulgt av hypotensjon, i sjeldne tilfeller lungeødem og hjertekomplikasjoner
Funn:
Smerter og hudreaksjon i stikksted. Kan gi utslag på både blodprøver og EKG. 
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, hjerteenzymer og EKG er viktig for å vurdere alvorlighetsgrad 
Behandling:
Som regel ingen ut over smertelindring, men sykehusinnleggelse og hjerte-/lungebehandling kan bli aktuelt
 1. Kong EL, Nappe TM. Irukandji Syndrome. 2021 Aug 27. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32965935. PubMed  
 2. Klein SG, Pitt KA, Rathjen KA, Seymour JE. Irukandji jellyfish polyps exhibit tolerance to interacting climate change stressors. Glob Chang Biol 2014; 20: 28-37. pmid:24323533 PubMed  
 3. Carrette TJ, Underwood AH, Seymour JE. Irukandji syndrome: a widely misunderstood and poorly researched tropical marine envenoming. Diving Hyperb Med 2012; 42: 214-23. pmid:23258458 PubMed  
 4. Li L, McGee RG, Isbister G, Webster AC. Interventions for the symptoms and signs resulting from jellyfish stings. Cochrane Database Syst Rev 2013. doi:10.1002/14651858.CD009688.pub2 DOI  
 5. Bailey PM, Little M, Jelinek GA, Wilce JA. Jellyfish envenoming syndromes: unknown toxic mechanisms and unproven therapies. Medical Journal of Australia 2003; 78: 34-37 PubMed  
 6. Doyle TK, Headlam JL, Wilcox CL, MacLoughlin E, et. al. Evaluation of Cyanea capillata Sting Management Protocols Using Ex Vivo and In Vitro Envenomation Models. Toxins (Basel) 2017; 9: E215. pmid:28686221 PubMed  
 7. Cegolon L, Heymann WC, Lange JH, Mastrangelo G. Jellyfish stings and their management: a review. Mar Drugs 2013; 11: 523-50. pmid:23434796 PubMed  
 8. Commonwealth Department of Health and Aged Care. Measuring remoteness: accessibility/remoteness index of Australia (ARIA) (Revised edition). Occasional papers: New Series Number 14. Canberra, ACT: CDHAC, 2001
 9. Fenner PJ, Hadok JC. Fatal envenomation by jellyfish causing Irukandji syndrome. Medical Journal of Australia 2002; 77: 362-363 PubMed  
 10. Fenner PJ, Williamson JA, Burnett JW. Clinical aspects of envenoming by marine animals. Envenomings and their treatments. Proceedings, First International Congress, Institut Pasteur, Paris 7-9 June 1995. Lyon: Fondation Marcel Merieux, 1995
 11. Little M, Pereira P, Mulcahy R, Cullen P, Carrette T, Seymour J. Severe cardiac failure associated with presumed jellyfish sting. Irukandji Syndrome? Anaesthesia and Intensive Care 2003; 31: 642-647 PubMed  
 12. Fenner PJ, Williamson J, Callanan VI, Audley I. Further understanding of, and a new treatment for, "Irukandji" (Carukia Barnesi)stings. Medical Journal of Australia 1986; 45: 569-574 PubMed  
 13. Fenner PJ, Lewin M. Sublingual glyceryl trinitrate as prehospital treatment for hypertension in Irukandji syndrome. Medical Journal of Australia 2003; 79: 655 PubMed  
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL