Hopp til hovedinnhold

Irukandji syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Irukandji syndrom er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en liten kubemanet (ca. 2 cm diameter, fire tentakler)
Forekomst:
50-100 tilfeller blir innlagt årlig i Australia
Symptomer:
Som regel milde, systemiske symptom som følge av katekolamin-stigning (hjertebank, hypertensjon, smerter) etterfulgt av hypotensjon, i sjeldne tilfeller lungeødem og hjertekomplikasjoner
Funn:
Smerter og hudreaksjon i stikksted. Kan gi utslag på både blodprøver og EKG. 
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, hjerteenzymer og EKG er viktig for å vurdere alvorlighetsgrad 
Behandling:
Som regel ingen ut over smertelindring, men sykehusinnleggelse og hjerte-/lungebehandling kan bli aktuelt
  1. Kong EL, Nappe TM. Irukandji Syndrome. 2021 Aug 27. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32965935. PubMed  
  2. Klein SG, Pitt KA, Rathjen KA, Seymour JE. Irukandji jellyfish polyps exhibit tolerance to interacting climate change stressors. Glob Chang Biol 2014; 20: 28-37. pmid:24323533 PubMed  
  3. Carrette TJ, Underwood AH, Seymour JE. Irukandji syndrome: a widely misunderstood and poorly researched tropical marine envenoming. Diving Hyperb Med 2012; 42: 214-23. pmid:23258458 PubMed  
  4. Li L, McGee RG, Isbister G, Webster AC. Interventions for the symptoms and signs resulting from jellyfish stings. Cochrane Database Syst Rev 2013. doi:10.1002/14651858.CD009688.pub2 DOI  
  5. Bailey PM, Little M, Jelinek GA, Wilce JA. Jellyfish envenoming syndromes: unknown toxic mechanisms and unproven therapies. Medical Journal of Australia 2003; 78: 34-37 PubMed  
  6. Doyle TK, Headlam JL, Wilcox CL, MacLoughlin E, et. al. Evaluation of Cyanea capillata Sting Management Protocols Using Ex Vivo and In Vitro Envenomation Models. Toxins (Basel) 2017; 9: E215. pmid:28686221 PubMed  
  7. Cegolon L, Heymann WC, Lange JH, Mastrangelo G. Jellyfish stings and their management: a review. Mar Drugs 2013; 11: 523-50. pmid:23434796 PubMed  
  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL