Hopp til hovedinnhold

Kleine-Levin syndrom

Publisert:


Definisjon:
Nevropsykiatrisk sykdom karakterisert ved gjentatte episoder med hypersomni, søvnbehov på 16-20 timer i døgnet. Periodene med hypersomni kan vedvare fra noen dager til flere uker, og oftest flere perioder i året. Mellom hypersomniperiodene fungerer pasientene vanligvis normalt. Årsaken er ukjent.  
Forekomst:
Sjelden tilstand. Nøyaktig forekomst er ukjent. Debut oftest i ung voksen alder. 
Symptomer:
Anfall med hypersomni som er ledsaget av ett eller flere tilleggsymptomer: forvirring, utmattelse, endret sanseopplevelse, sinne, kognitiv påvirkning, endret tale, depresjon eller angst. Vanligvis 1-12 måneder mellom episodene hvor pasienten fungerer normalt. Anfallene avtar i varighet og hyppighet over tid, og sykdommen "brenner ut" vanligvis etter 10-15 år. 
Funn:
Under anfallene sover pasientene tungt, men blir ikke uthvilte. Ofte psykisk og/eller kognitivt endret i den våkne tiden av døgnet. 
Diagnostikk:
Det finnes ingen diagnostiske tester som bekrefter sykdommen. Men det er nødvendig med grundig utredning i sykehus for å utelukke andre nevrologiske sykdommer under det første anfallet. 
Behandling:
Under anfallene er pasientene syke og kan være pleietrengende med behov for vekking og hjelp til naturlige funksjoner. De trenger hvile og skjerming, og kan ikke jobbe eller gå på skole.