Hopp til hovedinnhold

Koanalatresi

Sist revidert:


Definisjon:
Koanalatresi er en medfødt lukning av bakre neseåpning. I halvparten av tilfellene er lukningen dobbeltsidig, og utgjør en akutt og livstruende situasjon. I de fleste tilfeller er koanalatresi en tilfeldig utviklingsforstyrrelse, uten kjent årsak, som oppstår i fosterlivet. Tilstanden kan skyldes (autosomal recessiv) arv
Forekomst:
Koanalatresi forekommer ved 1 av 5000 - 8000 fødsler, altså omtrent 9-10 barn årlig i Norge. Tilstanden rammer bilateralt i 40% av tilfellene, og rammer jenter dobbelt så hyppig som gutter. Koanalatresi opptrer isolert i 50% av tilfellene, men er like ofte del av et syndrom
Symptomer:
Om bare den ene siden berørt gir tilstanden få eller ingen symptomer, og diagnosen oppdages som regel først senere. Er begge sider er berørt vil det oppstå et akutt og livstruende pustebesvær (nyfødte puster ikke gjennom munnen) som må behandles umiddelbart
Funn:
Undersøkelser vil avsløre at bakre neseåpning er blokkert av bensubstans eller vev, og kan påvirke ett eller begge nesebor
Diagnostikk:
Inspeksjon vil avdekke underliggende forhold, men bildeundersøkelser som MR gir et mer detaljert innsyn
Behandling:
I Norge opereres dobbeltsidig koanalatresi i nyfødtperioden, og ensidig koanalatresi så snart blir oppmerksom på det. Dersom andre misdannelser er til stede ved fødselen vil behandling og prognose være knyttet til disse
  1. Andaloro C, La Mantia I. Choanal Atresia. 2023 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29939546. PubMed