Hopp til hovedinnhold

Kraniosynostoser (SSD)

Sist revidert:


Definisjon:
Kraniosynostoser er en kraniedeformitet hos barn som skyldes en for tidlig lukning av én (enkle-) eller flere (syndromale-) av kraniesuturene. De enkle skyldes ikke arv, mens de syndromale skyldes som regel en genfeil som kan arves
Forekomst:
Forekommer hos 1 av 2000 nyfødte barn, dvs. omtrent 30 barn hvert år i Norge. 90% er av den enkle varianten
Symptomer:
Kraniedeformiteten oppdages i løpet av de første levemånedene. Store avvik kan påvirke hjernens vekst og gi blant annet syn- og kognitiv svikt/lærevansker. Høyt trykk i hodet kan gi symptomer som dårlig matlyst, kvalme, oppkast, sutring, dårlig søvn og irritabilitet
Funn:
Formen på skallen er typisk for hver av de ulike typene sutursynostoser. Ved kraniofaciale syndromer kan også knoklene i mellomansiktet være berørt
Diagnostikk:
Bildeundersøkelser påviser deformitetene. Ved mistanke anbefales tidlig kontakt Kraniofacialt team
Behandling:
Kontakt Kraniofacialt team. Dette er et tverrfaglig team ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som har et nasjonalt behandlings- og oppfølgingsansvar ved kraniosynostose. Ved behov for operasjon benyttes det vanligvis en type kikkhullskirurgi med etterfølgende hjelmbehandling