Hopp til hovedinnhold

LCAT-mangel

Sist oppdatert: Sist revidert:


Definisjon:
Lecitin-Cholesterol AcylTransferase-mangel er en arvelig (autosomal recessiv) stoffskiftesykdom. Enzymet har som oppgave å omdanne kolesterol fra fri til bundet form. Når enzymet mangler eller fungerer for dårlig, kan man få hornhinnefordunkling, anemi og nyresvikt. Genfeilen sitter på kromosom 16, og foreløpig er det oppdager over 70 forskjellige mutasjonsvarianter. LCAT-enzymet produseres i leveren og har som funksjon å gjøre om kolesterol fra fri til bundet form
Forekomst:
I Norge er færre enn ti personer registrert med LCAT-mangel i dag, og det er i overkant av hundre personer med diagnosen på verdensbasis
Symptomer:
Symptomene varierer mye, også for personer som er rammet av samme genfeil. Sykdommen kan gi sterkt redusert syn. Kornea-flekker kan danne et ringformet bånd rundt iris, og sammen med hornhinne-fordunkling  har dette gitt opphav til navnet "Fiskeøye-sykdommen"
Funn:
Tegn på sykdommen er hornhinnefordunkling, hemolytisk anemi og nyresvikt. Nyresvikten utvikler seg gradvis, og høyt blodtrykk og proteinuri oppstår som følge av denne
Diagnostikk:
Diagnosen hviler i stor grad på de kliniske symptomene, i noen tilfeller er tilstanden kjent i familien. En vevsprøve fra nyrene (nyrebiopsi) er til hjelp, men en gentest (blodprøve) kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Behandlingsmetoder som påvirker årsaken, finnes ikke, men er teoretisk mulig. Behandlingen i dag er symptomatisk. Hornhinnetransplantasjon kan bli aktuelt. Blodtrykksbehandling og god kontroll med nyrenes funksjon. De fleste trenger dialyse og/eller nyretransplantasjon etter hvert. Kost som reduserer kolesterol i blodet anbefales. Medikamenter som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer kan være aktuelle, blodtransfusjon er også et alternativ
 
Nettsiden med Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av tilstanden ble besøkt 05.12.2018