Hopp til hovedinnhold

Merkelcellekarsinom

Sist oppdatert: Publisert:


Definisjon:
 "Merkel cell carcinoma" (MCC) tilhører gruppen non-melanom hudkreft. Den utgår fra neuroendokrine celler i dermis, og har et stort potensiale for metastasering. Rammer særlig eldre og immunsupprimerte. Det er påvist en assosiasjon med et polymavirus (MCPyV) hos 70-80%
Forekomst:
Sjelden (ca. 0,7/100 000). Malignt melanom forekommer omtrent 30 ganger hyppigere. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet er i overkant av 70 år. Insidensen øker hurtigere enn andre hudkrefttyper, den viktigste årsaken til dette antas å være en stadig eldre befolkning. 
Symptomer:
 Rasktvoksende kul, men ikke øm som f.eks. en cyste. Immunsupprimerte har økt risiko, men over 90% som får stilt diagnosen har et velfungerende immunsystem. 
Funn: 
Rammer særlig lys hudtype og hud som er utsatt for sol/UV-stråling (ansikt, nakke og ekstremiteter). Presenterer seg som en fast, uøm knute, med lett erytematøs til dyp rød farge. Fører sjelden til sårutvikling
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved biopsi (svulstens diffuse klinikk gjør at malignitet ofte ikke mistenkes)
Behandling:
 Kirurgisk reseksjon, ev. strålebehandling. Cytostatikabehandling brukes kun palliativt og ved systemisk spredning. Residiverer hos ca. 1 av 3, spesielt de første 3 år etter eksisjon. 5 års overlevelse anslås mellom 30 til 64%. 
  1. Paulson KG, Park SY, Vandeven NA, et al. Merkel cell carcinoma: Current US incidence and projected increases based on changing demographics. J Am Acad Dermatol 2018; 78: 457-63. pmid:29102486 PubMed  
  2. National Cancer Institute (US), PDQ Adult Treatment Editorial Board: Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®): Health Professional Version. Nettsiden besøkt 20.09.18. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  3. Tetzlaff MT, Nagarajan P. Update on Merkel Cell Carcinoma. Head Neck Pathol 2018; 12: 31-43. pmid:29556962 PubMed  
  4. Harms PW. Update on Merkel Cell Carcinoma. Clin Lab Med 2017; 37: 485-501. pmid:28802497 PubMed  
  5. McEvoy AM, Lachance K, Hippe DS, et al. Recurrence and Mortality Risk of Merkel Cell Carcinoma by Cancer Stage and Time From Diagnosis. JAMA Dermatol 2022. pmid:35195657 PubMed