Hopp til hovedinnhold

Mitokondriemyopatier

Sist revidert:


Definisjon:
Dette er ikke egentlig en tilstand, men et ledsagende symptom til mitokondriesykdommer. Mitokondriesykdommer rammer kroppens energiomsetning (redusert evne til å produsere ATP). Skyldes genfeil, som regel av typen punktmutasjoner. Alle varianter av arvegang forekommer i diagnosegruppen (autosomal reccesiv, autosomal dominant, kjønnsbundet arvegang og mitokondriell arvegang)
Forekomst:
Kan forekomme ved de fleste (alle?) mitokondriesykdommer, og vil være avhengig grunnsykdommens alvorlighetsgrad. Disse tilstandene har et spekter av uttrykksformer, så mange er trolig ikke diagnostisert eller går under andre diagnoser. Antas å være den vanligste arvelige metabolske sykdom hos barn. En studie fra Vest-Sverige fant at 1 per 11 000 førskolebarn hadde mitokondriesykdom
Symptomer:
Muskelsmerter og redusert funksjon av muskler. Alle muskler kan rammes, men ofte er det øyemuskulaturen som rammes først. Høy forekomst av alvorlig fatigue i denne gruppen
Funn:
Nedsatt kraft og evt. muskelsmerter. Øyeundersøkelse kan kanskje avsløre en mitokondriemyopati på et tidlig stadium
Diagnostikk:
Muskelbiopsi og kartlegging av underliggende sykdom samt analyse av hvor stor andel av mitokondriene som er rammet. Markert forhøyet laktat i blod eller ryggmargsvæske er vanlig, ev. unormal utskillelse av organiske syrer i urin. DNA undersøkelse kan noen ganger bekrefte diagnosen
Behandling:
Behandlingen preges av symptomlindring og forebygging av komplikasjoner. Helbredende behandling finnes ikke. Behandling med kosttilskud som Q-10, asparginsyre, karnitin og eventuelt kreatin kan muligens redusere tretthet og muskelsvakhet. Enkelte kan trenge tilpasset diett. Kartlegging av graden av symptom kan være nyttig i planlegging og tilrettelegging for sykdommen
 
Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 13.05.20