Hopp til hovedinnhold

Nevronal ceroid lipofuscinose (NCL/CLN)

Sist revidert:


Definisjon:
Nevronal ceroid lipofuscinose (NCL) er en egen gruppe blant arvelige, medfødte progredierende sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er en arvelig (recessiv), medfødte stoffskiftesykdom. Sykdomsprosessen skyldes fettforbindelser som avleires inne i cellene. Mutasjoner kan forekomme i flere forskjellige gen, og gi forskjellig klinisk bilde, og forløp og symptomer kan derfor varierer mye. Infantil form skyldes ofte en mutasjon i CLN1 genet på kromosom 1p32, dette koder for palmityl-protein thiosterase (PPT1
Forekomst:
I Norge anslås nye tilfeller av NCL til 2,5 pr 100.000 levende fødte, noe som tilsvarer ett til to nye tilfeller årlig. I 2015 var det ca 35 kjente tilfeller av NCL i Norge
Symptomer:
Klinisk kan NCL-sykdommene grupperes i tre hovedgrupper, infantil, sen-infantil  og juvenil  neuronal ceroid lipofuscinose. Dette dokumentet omtaler særlig den infantile formen. Tilstanden gir som regel ingen symptomer ved fødselen, disse kommer vanligvis mellom 6 og 18 måneder. Tidlige symptomer omfatter forsinket utvikling, muskelrykninger og/eller epileptiske anfall. Synet reduseres fra ettårsalderen, og barna er som regel blinde ett år senere. 
Funn:
Blindhet og epilepsi er vanligvis til stede ved to års alder, etterfulgt av tiltakende tap av mentale funksjoner og demens
Diagnostikk:
MR av hjernen kan diagnostisere sykdommen før kliniske funn tilkommer. DNA-analyser kan fastslå diagnosen med sikkerhet
Behandling:
Det finnes ingen helbredende behandling av INCL, og de fleste barna dør i 7-13 års alderen 1. Antioksidantterapi, tilførsel av flerumettede lange fettsyrer, genterapi og stamcelleterapi er prøvd uten overbevisende effekt. Behandlingen består i støttetiltak samt symptomatiske og lindrende tiltak. Når NCL-diagnosen er bekreftet, må familien få tilbud om genetisk veiledning
 
Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 28.06.2022
  1. Augestad LB, Diderichsen J. Nevronale ceroide lipofuscinoser. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1908-10. pmid:16915312 PubMed