Hopp til hovedinnhold

Sotos' syndrom

Sist revidert:


Definisjon:
Overveksttilstand (ben vokser og utvikler seg raskere enn normalt) som gir skjelettforandringer og forsinket utvikling. En mutasjon i NSD1-genet (5q35.) er som regel årsaken. Mutasjonen er spontan i de fleste tilfellene, men den kan skyldes autosomal dominant arv. Proteinet som rammes påvirker andre gener som styrer vekst og utvikling, og er viktig for normal utvikling
Forekomst:
Sotos' syndrom synes å ramme omtrent 1 av 10 000 nyfødte, men antas å være underdiagnostisert og kanskje ramme dobbelt så mange. Tilstanden rammer gutter og jenter likt
Symptomer:
Fosteret kan være forholdsvis stort, og svangserskapsforgiftning er en hyppigere komplikasjon enn normalt. Gulsott er vanlig i nyfødtperioden. Diagnosen mistenkes ofte som følge av stor hodeomkrets, langvoksthet med økt skjelettalder, hypotoni og spisevansker (40% trenger sondenæring). Typiske ansiktstrekk er mest synlig i 1-6 års alder, se bilde under. 
Funn:
Økt lengdevekst, særlig i første leveår, er vanlig før personen stabiliserer seg i de øvre persentiler. Overvekst, typiske ansiktstrekk og lærevansker hos 90 %. Økt benkjernealder, gulsott i nyfødtperioden, hypotoni, epilepsi, skjev rygg (skoliose), hjertefeil og forandringer i nyrer og urinveier er andre trekk man finner med økt hyppighet.
Diagnostikk:
Storvoksthet og karakteristiske trekk gir mistanke om lidelsen, men en blodprøve (genetisk undersøkelse) bekrefter diagnosen
Behandling:
Symptomatisk, årsaksrettet behandling finnes ikke. Fysioterapi og spesialpedagogisk tilnærming. Problemstillinger med tanke på tannhelse er vanlig. Kontakt TAKO-senteret for veiledning
 
Sammendraget er basert på omtale ved Frambu. Nettsiden ble besøkt 11.07.2022