Hopp til hovedinnhold

Utviklingshemning uten kjent årsak

Sist revidert:


Definisjon:
Personer med utviklingshemming der genetiske analyser ikke klarer å finne en årsak. Utviklingshemming defineres som medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse
Forekomst:
Utviklingshemming rammer 1-2%. Utviklingshemming uten kjent årsak regnes som en sjelden tilstand, og antas derfor å ramme mindre enn 0,05%
Symptomer:
Langsommere utvikling enn normalt. Nedsatt evne til å forstå ny eller sammensatt informasjon, og til å tilegne seg og anvende ferdigheter - dårligere muligheter for sosial uavhengighet
Funn:
Forsinket utvikling. Målt intelligens egner seg ikke til å kategorisere utviklingshemming. Det dekker ikke funksjonsnivå, utviklingsmuligheter og læringspotensial i stor nok grad
Diagnostikk:
Grundig utredning er uten diagnostiske funn, men siden genetiske analyser stadig forbedres anbefales fastlegen å henvise både barn og voksne med jevne mellomrom til ny genetisk utredning
Behandling:
Fastlegen skal henvise til barne- eller voksen habilitering. Det er avgjørende med påvirkning og støtte av omgivelsenes for mulighetene for deltakelse og samfunnsmessig inkludering