Hopp til hovedinnhold

Intubasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Seltz Kristensen M. Intubation. Ugeskr Læger 2003; 165: 4029-31. PubMed  
  2. Connor CW, Segal S.. The importance of subjective facial appearance on the ability of anesthesiologists to predict difficult intubation. Anesth Analg. 2014;118: 419 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan-Arnt Hegvik, spesialist i anestesi, overlege, Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)