Hopp til hovedinnhold

Intubasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Alvarado AC, Panakos P. Endotracheal Tube Intubation Techniques. In: StatPearls Internet. Last updated July 13, 2022. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Connor CW, Segal S.. The importance of subjective facial appearance on the ability of anesthesiologists to predict difficult intubation. Anesth Analg. 2014;118: 419 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan-Arnt Hegvik, spesialist i anestesi, overlege, Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)