Hopp til hovedinnhold

Sentralt venekateter (SVK)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. McGee DC, Gould MK. Preventing complications of central venous catheterization. N Engl J Med 2003; 348: 1123-33. PubMed  
  2. Marik PE, Cavallazzi R, Does the central venous pressure predict fluid responsiveness? An updated meta-analysis and a plea for some common sense. Crit Care Med 2013;41: 1774-81. PubMed  
  3. Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF, Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for internal jugular vein catheterization.. Cochrane Database Syst Rev. 2015;CD006962: 1. The Cochrane Library  
  4. Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF., Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for subclavian or femoral vein catheterization.. Cochrane Database Syst Rev. 2015;CD011447: 1. The Cochrane Library  
  5. Hind D, Calvert N, McWilliams R, et al. Ultrasonic locating devices for central venous cannulation: meta-analysis. BMJ 2003; 327: 361. PubMed  
  6. Merrer J, De Jonghe B, Golliot F, et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: a randomized controlled trial. JAMA 2001;286:700-707. Journal of the American Medical Association  
  7. Chopra V, Anand S, Hickner A, et al. Risk of venous thromboembolism associated with peripherally inserted central catheters: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2013 May 17. doi:10.1016/S0140-6736(13)60592-9 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)