Hopp til hovedinnhold

Temperaturmåling

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB et al. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 Nov 17;163(10):768-77. . doi:10.7326/M15-1150 DOI  
  2. Wøldike PM, Smith R, Glostrup AL. Temperaturmåling. Ugeskriftet 2008; 170: 938. PubMed  
  3. Retningslinje. Non-invasiv temperaturmåling hos voksne pasienter i sykehus. Oslo Universitetssykehus. Siden besøkt 17.10.2022. ehandboken.ous-hf.no  
  4. Smith R, Wøldike P, Linneberg A. Metodevalg ved klinisk temperaturmåling på danske hospitalsafdelinger. Ugeskr Læger 2008. PMID: 18513477 PubMed  
  5. Geneva II, Cuzzo B, Fazili T, Javiad W. Normal body temperature: A systematic review. Open Forum Infectious Diseases. 2019;6 (4). PMID: 30976605 PubMed  
  6. Dinarello CA, Porat R. Pathophysiology and treatment of fever in adults. UpToDate, last updated Sep 01, 2021. UpToDate  
  7. Holte TO, Vandvik PO, Elvsaas IKØ, Norderhaug IN. Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjem [Internett]. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Sist oppdatert 09.09.2014. www.fhi.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim