Hopp til hovedinnhold

Temperaturmåling

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB et al. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 Nov 17;163(10):768-77. . doi:10.7326/M15-1150 DOI  
 2. Wøldike PM, Smith R, Glostrup AL. Temperaturmåling. Ugeskriftet 2008; 170: 938. PubMed  
 3. Sund-Levander M, Grodzinsky E, Loyd D et al. Errors in body temperature assessment related to individual variation, measuring technique and equipment. Int J Nurs Pract 2004; 10: 216-23. PubMed  
 4. Smith R, Wøldike P, Linneberg A. Metodevalg ved klinisk temperaturmåling på danske hospitalsafdelinger. Ugeskr Læger 2008 (i trykken).
 5. Dybwik K, Nielsen EW. Infrarød temporal temperaturmåling. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3025-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Joost M, Guldager H. Bære- versus øre- og pandetemperatur. Ugeskr Læger 2003; 165: 2296-8. Ugeskrift for Læger  
 7. Jensen BN, Jensen FS, Madsen SN et al. Accuracy of digital tympanic, oral, axillary, and rectal thermometers compared with standard rectal mercury thermometers. Eur J Surg 2000; 166: 848-51. PubMed  
 8. Gaub J. Temperaturmåling - hvordan? Ugeskr Læger 1998; 160: 5165. PubMed  
 9. Stavem K, Saxholm H, Erikssen J. Tympanic or rectal temperature measurement? Scand J Infect Dis 2000; 32: 299-301. PubMed  
 10. Hansen H, Thurah A. Klinisk retningslinje til måling af temperatur. Sygeplejersken 2004; 23.
 11. Craig JV, Lancaster GA, Taylor S et al. Infrared ear thermometry compared with rectal thermometry in children: a systematic review. Lancet 2002; 360: 603-9. PubMed  
 12. Dodd SR, Lancaster GA, Craig JV et al. In a systematic review, infrared ear thermometry for fever diagnosis in children finds poor sensitivity. J Clin Epidemiol 2006; 59: 354-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)