Hopp til hovedinnhold

Beinmargsprøve

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Radhakrishnan N. Bone marrow aspiration and biopsy. Medscape, last updated Jul 12, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Hasselbalch HC, Larsen EP, Andersen JS. Knoglemarvsprøve. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.01.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet