Hopp til hovedinnhold

Beinmargsaspirasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Radhakrishnan N. Bone marrow aspiration and biopsy. Medscape, last updated Jul 12, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Hasselbalch HC, Larsen EP, Andersen JS. Knoglemarvsprøve. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.01.2019.
  3. Prosedyre. Utredning med benmargsprøver: Prøvetaking, forsendelse og dokumentasjon. Oslo Universitetssykehus. Siden besøkt 17.10.2022. ehandboken.ous-hf.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Kildahl-Andersen, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet