Hopp til hovedinnhold

Bronkoskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Islam S. Flexible bronchoscopy in adults: Overview. UpToDate, last updated Apr 11, 2018. UpToDate  
  2. Du Rand IA, Blaikley J, Booton R, et al. British Thoracic Society Bronchoscopy Guideline Group. British Thoracic Society guideline for diagnostic flexible bronchoscopy in adults: accredited by NICE. Thorax 2013;68 Suppl 1: i1-i44. thorax.bmj.com  
  3. Ringbæk T, et al. Bronkoskopi. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.10.2020.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thomas Ringbæk, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)