Hopp til hovedinnhold

Cystoskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ghoniem GM. Cystoscopy. Medscape, last updated Jan 05, 2016. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Truls E. Bjerklund Johansen, prof. dr. med., Urologisk afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus, DK
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Gregers G. Hermann, overlæge, dr.med., Urologisk Klinik, Frederiksberg Hospital (Lægehåndbogen)
  • Jørgen Nordling, prof., overlæge, dr. med., Urologisk afdeling, Herlev Hospital (Lægehåndbogen)