Hopp til hovedinnhold

Gastroskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Upper GI endoscopy. Site visited Apr 19, 2016. www.hopkinsmedicine.org  
  2. Winstead NS, Wilcox CM. Erythromycin prior to endoscopy for acute upper gastrointestinal haemorrhage: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1371-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Aabakken, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)