Hopp til hovedinnhold

Gastroskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Johns Hopkins Medicine. Upper GI endoscopy. Site visited Oct 18, 2022. www.hopkinsmedicine.org  
  2. Laursen SB, Schaffalitzky de Muckadell OB. Det optimale tidspunkt for gastroskopi ved svær ulcusblødning er ikke fastlagt. Ugeskr Laeger. 2011;173(15):1130-1134. PubMed  
  3. Winstead NS, Wilcox CM. Erythromycin prior to endoscopy for acute upper gastrointestinal haemorrhage: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1371-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Aabakken, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thue Bisgaard, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Lægehåndbogen)