Hopp til hovedinnhold

Sigmoideoskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Baatrup G. Sigmoideoskopi. Ugeskr Læger 2006; 168: 678-9. PubMed  
  2. Arora G. Flexible sigmoideoscopy. Medscape, last updated Mar 27, 2018. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Aabakken, dr. med, seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)