Hopp til hovedinnhold

Enteral ernæring

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Einen M, Flaatten H. T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser. I: Norsk Legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017.
  2. Schulze S, Bojer D, Gerlach Øgar C. Enteral ernæring. Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.05.2019.
  3. Ozucelik DN, Karaca MA, Sivri B. Effectiveness of pre-emptive metoclopramide infusion in alleviating pain, discomfort and nausea associated with nasogastric tube insertion: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Clin Pract 2005; 59: 1422-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)