Hopp til hovedinnhold

Parenteral ernæring

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Einen M, Flaatten H, Reigstad H. T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser. I: Norsk Legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017.
  2. Schulze S, Bojer D, Gerlach Øgar C. Parenteral ernæring. Læghåndbogen, sist oppdatert 20.05.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)