Hopp til hovedinnhold

Parenteral ernæring

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Einen M, Flaatten H, Reigstad H. T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser. I: Norsk Legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017.
  2. Bisgaard T, et al. Parenteral ernæring. Læghåndbogen, sist oppdatert 25.01.2022.
  3. Mistry P, Smith RH, Fox A. Patient Safety Incidents Related to the Use of Parenteral Nutrition in All Patient Groups: A Systematic Scoping Review. Drug Saf. 2022;45(1):1-18. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thue Bisgaard, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Lægehåndbogen)