Hopp til hovedinnhold

Endometrieprøve

Publisert:
Sist revidert av:


  1. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). Gynekologiske blødningsforstyrrelser. Siden besøkt feb 2022. www.legeforeningen.no  
  2. Will AJ, Sanchack KE. Endometrial Biopsy. 2021 Oct 21. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31082179 PubMed  
  3. Dickson JM, Delaney B, Connor ME. Primary care endometrial sampling for abnormal uterine bleeding: a pilot study. J Fam Plann Reprod Health Care. 2017 Oct;43(4):296-301. Epub 2017 Aug 19. PMID: 28823998 PubMed  
  4. Narice BF, Delaney B, Dickson JM. Endometrial sampling in low-risk patients with abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-synthesis. BMC Fam Pract. 2018 Jul 30;19(1):135. PMID: 30060741 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL