Hopp til hovedinnhold

EKG tolkning - abnorme bølger og komplekser

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Flensted Lassen J. Ekg, abnorme takker eller komplekser. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.04.2020.
  2. Gerdts E, Omvik P, Mo R, Kjeldsen SE. Hypertensjon og hjertesykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 170: 802-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Omvik P, Bratland B, Gerhardsen G, et al. Behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med venstre ventrikkel-hypertrofi. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 124: 788-91. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  4. Tikkanen JT, Anttonen O, Junttila MJ, et al. Long-term outcome associated with early repolarization on electrocardiography. N Engl J Med 2009; 361: .
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Jørn Bathen, overlege, Kardiologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Jens Flensted Lassen, professor, overlæge, ph.d., Kardiologisk Laboratorium, Odense Universitetshospital (Lægehåndbogen)