Hopp til hovedinnhold

EKG - basis

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Flensted Lassen J, et al. EKG, basis. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.04.2020.
  2. Ajam T. Electrocardiography. Medscape, last updated Mar 11, 2019. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Jørn Bathen, overlege, Kardiologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Jens Flensted Lassen, professor, overlæge, ph.d., Kardiologisk Laboratorium, Odense Universitetshospital (Lægehåndbogen)