Hopp til hovedinnhold

Pulsregistrering

Sist revidert:
Sist revidert av:


Kjerneopplysninger

Formål

Basiskompetanse

Referanseverdier

Tabell I - Voksne

Tabell II - Voksne, barn eller kondisjon

Tabell III - Barn

Fremgangsmåte

Frekvensen

Rytmen

Om pulsens kvalitet

Skjema for utskrift

Pasientinformasjon

Animasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

  1. Healthwise Staff. Pulse Measurement. WebMD 2010; : .
  2. Behrman R.E, Kliegman R.M, Jenson H.B. Nelson textbook of pediatrics, 16th edition. : W.B.Saunders company, 2000.
  3. Mekki TE, Pedersen S. Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie, 3 opplag. : Akribe, 2010.
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk