Hopp til hovedinnhold

Allergitesting

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Küchen N, et al. Allergitest. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.09.2021.
  2. Ansotegui IJ, Melioli G, Canonica GW et al. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023 PubMed  
  3. Heinzerling L, Mari A, Bergmann KC, et al. The skin prick test - European standards. Clin Transl Allergy 2013; 3:3. PubMed  
  4. Norrman G, Fälth-Magnusson K. Adverse reactions to skin prick testing in children - prevalence and possible risk factors. Pediatr Allergy Immunol 2009; 20:273. PubMed  
  5. Oslo universitetssykehus eHåndbok. Prosedyre. Prikktesting. Siden besøkt 09.05.2023 ehandboken.ous-hf.no  
  • Teresa Løvold Berents, PhD, overlege, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) og Seksjon for hudsykdommer Oslo universitetssykehus
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, St Olavs Hospital, Trondhiem
  • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide